دلم سخت شکست

حالا كه رفتني شدي طبق گفته ات.....

باشد ....قبول....

لااقل اين نكته را بدان آهن قراضه اي كه چنان

گرم گرم گرم در سينه ام مي تپيد دلم بود......

مهربان.......


برچسب ها: گرم گرم
زمان: 2018-04-16 15:15:04