عاشق محمد

نگاه کـه مـی کنـی

دلم مـی لرزد ...

آنچنان کـه دستان بـی احتیاطم


...
در بین دستهای تو اسیر می شود ...

من و تو ...

......دلبستن را خوب مـی دانیم ...

برچسب ها:
زمان: 2018-04-16 15:15:02