تنهام نزار

دستهایم را محکم بگیر اینجا همه برای جدایی 

منو تو شرط بسته اند عشقم

عکس های عاشقانه دست در دست


برچسب ها:
زمان: 2015-06-06 11:37:14